Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach