Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Zajęcia wakacyjne z p. Ludmiłą Morawską (sala nr 20) są odwołane.