Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Zajęcia gry na instrumentach z p. Krzysztofem Straburzyńskim są odwołane do dnia 24.04.2024 włącznie.
 
Zajęcia rytmiczne i wokalno-taneczne z p. Małgorzatą Skibińską zostają przełożone:
- z 15.04.2024 (poniedziałek) na 19.04.2024 (piątek) z zachowaniem godzin.