Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

REGULAMIN

 1. Turniej adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.
 2. Recytatorzy zgłaszają jeden utwór poetycki (w całości lub fragmentach).
 3. W odniesieniu do repertuaru obowiązują następujące zasady:
  1. wykonywana może być poezja polska i obca.
  2. wykonywane mogą być wyłącznie utwory publikowane wcześniej w książkach lub prasie lite­rac­kiej.
 4. Szkoła może zgłosić maksymalnie 4 uczniów.
 5. Konkurs odbędzie się 22 maja 2024 o godz. 10:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury.
 6. Termin zgłoszeń do dnia 17 maja 2024.
 7. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez dostarczenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIA na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38
 
 1. Do oceny wykonywanych utworów zostanie powołane jury.
 2. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
  1. dobór repertuaru
  2. interpretacja utworu
  3. kultura słowa
  4. ogólny wyraz artystyczny
 3. W skład jury wchodzą specjaliści z dziedziny recytacji, teatru
  i literatury.
 4. Prezentacje konkursowe będą transmitowane na żywo na kanale Youtube MDK-u.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
 6. Ochrona danych osobowych – pełne informacje znajdują się TUTAJ.

zwierciadlo rzeczywistosci 2024  plakat