Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall uznając odkrywanie i rozwijanie zdolności, pasji oraz talentów młodych ludzi za niezwykle ważne, choć dotychczas niedoceniane zadanie systemu edukacji ogłosiła rok szkolny 2010/11 Rokiem Odkrywania Talentów. Na stworzonej przez ministerstwo mapie miejsc odkrywania talentów znalazł się również Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach. Pismo p. minister z dnia 28.02.2011r. oraz tablica symbolizująca takie właśnie miejsca przekazane naszej placówce są tego dowodem. Tabliczka znajduje się na froncie budynku i zgodnie z zaleceniem została odsłonięta 21 marca 2011r. podczas Targów Edukacyjnych. Odsłonięcia dokonali: Łódzki Kurator Oświaty - p. Jan Kamiński, Starosta Pabianicki - p. Krzysztof Habura oraz dyrektor OKE - p. Danuta Zakrzewska. Życzeniem Minister Edukacji Narodowej jest, aby 21 marca - Pierwszy Dzień Wiosny stał się w przyszłości Dniem Talentów, który obchodzony co roku podkreślałby znaczenie uczenia się z pasją i zainteresowaniem.

Celem i ambicją Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach jest, aby placówka w istotny sposób przyczyniała się do odkrywania, pielęgnowania i promocji talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży. Corocznie ponad 700 młodych ludzi ma możliwość pielęgnowania swoich pasji oraz talentów w MDK-u pod czujnym okiem zatrudnionych w MDK-u nauczycieli - specjalistów w swoich dziedzinach dla których praca jest często życiową pasją.