Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Statut

Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury działa zgodnie z regulaminem działalności Rady Rodziców MDK uchwalony na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. nr 67 z późn. zmianami).

Regulamin Rady Rodziców znajduje się tutaj.

NIP 731-18-03-207

nr konta: PKO BP O/Pabianice 69 1020 3437 0000 1702 0097 9914

Przy wpłacie dobrowolnej składki na konto Rady Rodziców w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, rodzaj zajęć i nazwisko nauczyciela.

Prezydium Rady Rodziców

  • Anna Pakulska - przewodnicząca
  • Andrzej Łoś - zastępca przewodniczącej
  • Beata Pliszka - skarbnik
  • Aleksandra Biegańska - sekretarz
  • Iwona Zagórowska - Sadowska - komisja rewizyjna