Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Regulamin:

1. Organizator

a) Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach

2. Cel konkursu

a) Inspiracją dla konkursu są różne zachowania człowieka we wszelkich formach aktywności (taniec, balet, teatr, cyrk, muzyka, sport, rekreacja, itp.). Wiemy, że młody człowiek w indywidualny i bardzo osobisty sposób postrzega i odtwarza otaczającą go rzeczywistość. Różne formy aktywności - zarówno uprawiane jak i obserwowane dostarczają wielu emocjonalnych przeżyć, które dadzą się przełożyć na wrażenia estetyczne.
b) Prace nadesłane na konkurs powinna cechować autentyczność i szczerość wypowiedzi. Mile widziane będą zaskakujące i nowe rozwiązania, operowanie skrótem myślowym, itp.
c) Oczekujemy jak najwięcej radości, żywiołowości i wyobraźni w nadesłanych pracach, prezentacji własnego świata barw i form plastycznych.

3. Uczestnicy

a) Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat

4. Warunki konkursu

a) Format prac max A3
b) Prace powinny być wykonane wyłącznie w technice płaskiej:
i) Malarstwo
ii) Rysunek
iii) Grafika
c) Jeden autor może nadesłać jedną pracę.
d) Jeden nauczyciel może przesłać maks. 20 prac swoich podopiecznych.
e) Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.
f) Prace muszą posiadać wypełnioną kartę zgłoszenia przyklejoną z tyłu pracy:
 

g) Prace nie spełniające kryteriów regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.
h) Prace należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2024 (liczy się data wpływu) na adres:
 
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice
 
i) Placówki prosimy o dołączenie listy wszystkich autorów przesłanych prac z firmową pieczątką.

5. Rozstrzygnięcie konkursu

a) Lista laureatów będzie podana na stronie internetowej www.mdkpabianice.pl niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
b) Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac przyznając nagrody, wyróżnienia.

6. Postanowienia ogólne

a) Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
b) Przysłane prace przechodzą na własność organizatora.
c) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.
d) Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się TUTAJ oraz w części A karty zgłoszenia dostępnej do wglądu TUTAJ.
e) UWAGA!!! Dla laureatów z województwa łódzkiego odbiór nagród do końca roku szkolnego w sekretariacie placówki. Nagrody poza województwo łódzkie zostaną wysłane pocztą.
 
ZAPRASZAMY!!!
Czlowiek w ruchu 2024 start