Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach zrzeszony jest w Polskim Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego.