Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Głównym celem zajęć jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych.

Podczas zajęć szczególnie dużo uwagi poświęca się nawykowi prawidłowej postawy, wzmacnianiu wytrzymałości posturalnej i likwidowaniu istniejących wad postawy.