Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Niniejszym oświadczam, że jako opiekun prawny uczestnika w Ogólnopolskim Konkursie Platycznym "Człowiek w ruchu", zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) oraz art. 7 i motywem 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.5.2016 r. L 119/1) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu oraz wizerunku mojego dziecka przez Młodzieżowy Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice, reprezentowany przez Dyrektora, dla celów zorganizowania i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Platycznego "Człowiek w ruchu".

Ponadto oświadczam, że:
1. zapoznałam/em się z treścią regulaminu i wymagań konkursowych;
2. zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej administratora danych;
3. akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia regulaminu Konkursu.
Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w formie zdjęcia i materiałów audiowizualnych przez administratora danych, którym jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice w związku z udziałem w konkursie Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Człowiek w ruchu”.

Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, Instagram i serwisie Youtube następuje przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Meta Inc. oraz spółka Google LLC. Spółka Meta Inc. oraz Google LLC przystąpiła do Porozumienia w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej w ramach tzw. Klauzul Umownych. Komisja Europejska uznaje, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do samocertyfikowanych podmiotów w Stanach Zjednoczonych. Polityki prywatności znajdują się pod linkami: Polityka prywatności Facebook; Polityka prywatności Google.