Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

REGULAMIN
Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych
 
ORGANIZATORZY: Starostwo Powiatowe i Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
 
TERMIN: 21 września 2023 r. (czwartek) godz. 10:00
 
MIEJSCE: Pabianice - Park Wolności
(przy pomniku żołnierzy 15 Pułku Piechoty “Wilków” wjazd od ul. Łaskiej)
 
UCZESTNICTWO:
 
W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców.
Zespół składa się z:
 
Igrzyska Dzieci:
  • 6 dziewcząt i chłopców - grupa młodsza rocznik 2013 i młodsi - 600 m,
  • 6 dziewcząt i chłopców - grupa starsza rocznik 2011 - 2012 - 800 m.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
  • 6 dziewcząt rocznik 2009 - 2010 - 800 m,
  • 6 chłopców rocznik 2009 - 2010 - 1600 m.
Licealiada:
  • 6 dziewcząt rocznik 2004 i młodsze - 800 m,
  • 6 chłopców rocznik 2004 i młodsi - 1600 m.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Każdy bieg rozpoczyna się ze startu wspólnego. Reprezentacje szkół ustawiają się w rzędach po 6 zawodników. Jako pierwszy ustawia się kapitan zespołu, pozostali zawodnicy wg ustaleń drużyny za nim. Suma miejsc na mecie zdobytych przez wszystkich uczniów danej szkoły decyduje o jej miejscu w klasyfikacji drużynowej (prowadzonej oddzielnie dla grupy młodszej i starszej w Igrzyskach Dzieci). W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 6 zawodników punktuje się kolejno na dalszych miejscach najpierw drużyny, w których zawody ukończyło 5 zawodników, potem 4 itd.
 
Punktacja:
I miejsce - 1 pkt., II miejsce - 2 pkt., III miejsce - 3 pkt., itd.
Drużynowo wygrywa szkoła, która zdobędzie najmniej punktów zdobytych przez 6 zawodników.
 
PROGRAM ZAWODÓW:
10:00 - uroczyste rozpoczęcie zawodów i złożenie kwiatów pod pomnikiem
żołnierzy 15 Pułku Piechoty “Wilków”
10:15 - bieg dziewcząt - Igrzyska dzieci, grupa młodsza
10:30 - bieg chłopców - Igrzyska dzieci, grupa młodsza
10:45 - bieg dziewcząt - Igrzyska dzieci, grupa starsza
11:00 - bieg chłopców - Igrzyska dzieci, grupa starsza
11:15 - bieg dziewcząt - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
11:30 - bieg chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
11:45 - bieg dziewcząt - Licealiada
12:00 - bieg chłopców - Licealiada
12:15 - podsumowanie i rozdanie nagród
 
UWAGI KOŃCOWE:
Pięciu najlepszych zawodników Igrzysk Dzieci (grupa starsza), Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady awansuje do finału wojewódzkiego Indywidualnych Biegów Przełajowych, który odbędzie się 28 września 2023 r. w Aleksandrowie Łódzkim (nie dotyczy młodszej grupy w Igrzyskach Dzieci). Zwycięskie szkoły w każdej kategorii wiekowej reprezentują Powiat Pabianicki w Finale Wojewódzkim Drużynowych Biegów Przełajowych (wiosna 2024).
 
NAGRODY:
Zawodnikom, którzy zajęli miejsca I-III w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone medale i nagrody rzeczowe w każdej grupie wiekowej. Szkoły, które w klasyfikacji drużynowej zajmą miejsca I - III otrzymają puchary, które zostaną wręczone na kolejnych zawodach.
 
UWAGA:
Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest zgłoszenie wygenerowane z platformy cyfrowej elektronicznego Systemu Rejestracji Szkół podpisane przez dyrektora szkoły, który swoim podpisem zaświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wymienionych w zgłoszeniu uczniów do udziału w zawodach. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji szkolnej.
 
wrzesniowy plakat web