Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Zajęcia w Pracowni Plastycznej przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Program zajęć dostosowany jest do wieku i indywidualnych predyspozycji uczestników.

  • rysunek
  • malarstwo
  • grafika (linoryt)
  • rzeźba z gliny, rzeźba z masy solnej
  • projektowanie form użytkowych
  • techniki plastyczne; collage, wydzieranka, pastele olejne, węgiel rysunkowy, techniki mieszane, farby akwarelowe, witraż, origami, i wiele innych.

Najmłodsi poznają plastyczne ABC, bawią się różnymi technikami od pasteli po bardziej skomplikowany collage lub witraż. Rozwijają umiejętności manualne, potrzebne również do nauki pisania, wyobraźnię , percepcję wzrokową, uczą się zasad łączenia barw i rozróżniania kształtów.

Starsi uczestnicy poznają podstawy rysunku, malarstwa i grafiki warsztatowej. Wykonują ćwiczenia doskonalące umiejętności plastyczne, rysunki studyjne, prace malarskie i rzeźby. Z pomocą instruktora mają możliwość stworzenia linorytu począwszy od wycięcia matrycy do wykonania odbitki na profesjonalnej prasie graficznej. Dla osób przygotowujących się do egzaminów na uczelnie artystyczne jest przygotowany specjalny program zajęć.

Podczas zajęć plastycznych uczestnikom często towarzyszy muzyka, która zachęca do twórczego działania.

Uczestnicy zajęć biorą udział w wielu konkursach plastycznych ogólnopolskich i międzynarodowych, wystawach oraz  plenerach w najbliższej okolicy.