Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Sala 20 - II piętro.
 
 
Jest to pracownia, w której zainteresowane plastyką dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności manualne i zgłębiać tajniki sztuki. 
 
Program zajęć jest różnorodny i dostosowany do potrzeb pięciu grup wiekowych: 5-6 lat, 6-7 lat, 8-9 lat, 10-12 lat, 13 lat i więcej... Edukacja przebiega etapowo: od zabawy z kolorami, poprzez poznanie technik plastycznych, po trudniejsze zagadnienia kompozycji i perspektywy, tworzenie rysunków światłocieniowych i malowanie obrazów na płótnie. W grupie 13+ uczniowie mają również możliwość przygotowywania się do egzaminów do liceum plastycznego lub na studia artystyczne.
 
Przestronna pracownia jest dobrze zorganizowana i wyposażona w niezbędne narzędzia, oraz w sztalugi i prasę do wykonywania odbitek graficznych. 
 
Na zajęciach dzieci realizują przygotowane dla nich zadania, a także własne pomysły. Prowadząca pracownię pani Ludmiła Morawska jest artystą plastykiem oraz pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem, posiadającym najwyższy stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Podczas zajęć chętnie udziela wskazówek, przeprowadza korekty dzieląc się swoją wiedzą oraz monitoruje postępy uczniów. Indywidualne podejście do każdego uczestnika wzmacnia pozytywne efekty współpracy.
 
Tworzeniu prac plastycznych często towarzyszy muzyka, a ciepła atmosfera sprzyja nie tylko rozwojowi i doskonaleniu umiejętności, ale także zawieraniu nowych przyjaźni.
 
Pracownia plastyczna
plastyczna ludmiła 1 plastyczna ludmiła 2
plastyczna ludmiła 3 plastyczna ludmiła 4
 
pejzaz gorski start