Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Regulamin:
 1. Celem konkursu jest:
  1. kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
  2. prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
  3. stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk plastycznych)
  4. poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
 1. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
  1. nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
  2. powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
  3. prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
  4. powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej
 2. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.
 3. Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.              
 4. Format prac: maksymalnie A-5.
 5. Technika: grafika, malarstwo, rysunek.
 6. Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną która jest dostępna poniżej (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie).
 1. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć (fizycznie muszą znaleźć się w placówce) do 24 listopada 2023r. do sekretariatu MDK lub przesłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice
 1. Informacje o wynikach konkursu ukażą się do 15 grudnia 2023 r. na stronie internetowej mdkpabianice.pl.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 3. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
 4. Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej TUTAJ.