Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Regulamin:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 19.
 
Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zapisanie się na listę pod nr tel. 42 215 20 93 lub osobiście w sekretariacie placówki.
 
Konkurs przebiega w trzech etapach:
 
Etap I – Eliminacje wstępne
W eliminacjach konkursu, które odbędą się 29 stycznia 2024 o godz. 11:00
uczestnicy prezentują dwie dowolne piosenki a cappella (bez podkładu muzycznego). Spośród wszystkich uczestników jury wybierze finalistów. Pozostali uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach wokalnych i koncercie finałowym jako śpiewający w zespołach towarzyszących solistom.
 
UWAGA!!!
Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w dniu eliminacji wypełnionego OŚWIADCZENIA podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego, które dostępne jest do pobrania w podstronie konkursu.
 
Etap II – Warsztaty wokalne
Wszyscy uczestnicy konkursu wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez p. Magdalenę Filipiak w dniach 30.01, 31.01 oraz 1.02.
 
Etap III – Finał
Koncert finałowy poprzedzony próbą generalną odbędzie się 2 lutego 2024 o godz. 17:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury. Jury konkursu przyzna tytuł IDOLKA, nagrody oraz wyróżnienia.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat MDK tel. 42 215 20 93
 
Ochrona danych osobowych
Pełna informacja znajduje się TUTAJ.
idolek 2024 plakat