Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Salskiej w Pabianicach

Regulamin
 1. Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim - „Mini-Saga Competition” – organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach.
 2. MINI-SAGA jest bardzo krótkim opowiadaniem. Musi mieć tytuł, fabułę i opowiadać o jakimś wydarzeniu, przy zachowaniu formy (w miniaturowym wymiarze): wstęp, rozwinięcie, zakończenie.
W bieżącym roku OBOWIĄZUJĄCYM tematem mini-sagi jest: Friendship.
 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich.
 2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
  1. 9-12 lat (rocznik 2014-2011) – forma komiksowa mini – sagi
  2. 13-15 lat (rocznik 2010-2008) – mini-saga literacka
  3. 16-19 lat (rocznik 2007-2004) – mini-saga literacka
 1. Objętość opowiadania w II i III kategorii MUSI zawierać dokładnie 50 słów (nie mniej, nie więcej), a jego tytuł (obowiązkowy) – do 15 słów liczonych oddzielnie. Prace nie spełniające tego wymogu nie będą oceniane. Formy skrócone (np.: I’ll, he’s, we’re) są liczone jako jedno słowo.
Uczniowie I kategorii wiekowej przygotowują opowiadanie w formie komiksowej ('mini-saga comic'), które musi zawierać dokładnie 5 obrazków z tekstem od 15 do 25 słów w całym komiksie (nie każdy obrazek musi zawierać tekst). Tytuł jest również obowiązkowy i nie może przekraczać 5 słów liczonych oddzielnie. Podobnie jak w mini-sadze literackiej formy skrócone (np. I’ll itd.) są liczone jako jedno słowo. Prace muszą być wykonane w formacie A3.
 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.
  Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 2. Oceniający wezmą pod uwagę: oryginalność pomysłu, bogactwo słownictwa i użytych wyrażeń oraz poprawność językową. Ponadto, w kategorii mini-saga komiks, oceniana będzie oryginalność tytułu i stopień powiązania z historią obrazkową.
 3. Prace uczestników II i III kategorii napisane na komputerze w formie pliku tekstowego (.txt, .doc, .odf) należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 26 listopada 2023 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila wpisując Mini-Saga Competition. Uczestnicy I kategorii wysyłają swoje prace pocztą na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice
z dopiskiem MINI-SAGA COMPETITION
 
Komiksy można również złożyć osobiście w sekretariacie MDK-u.
 1. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa i adres placówki lub szkoły, klasa, rok urodzenia, nr tel. kontaktowego, należy umieścić pod pracą w przypadku mini-sagi literackiej, a na odwrocie pracy w przypadku formy komiksowej.
 2. Do pracy należy dołączyć oświadczenie (rodzica/opiekuna prawnego uczestnika lub samego uczestnika w przypadku osób pełnoletnich) wydrukowane i podpisane w przypadku formy komiksowej lub wydrukowane, podpisane i zeskanowane w przypadku formy literackiej.
Druk oświadczenia dostępny na stronie mdk-pabianice.pl.
 1. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora (mdk-pabianice.pl) do dnia 22 grudnia 2023.
 2. Nagrody oraz wyróżnienia laureatów spoza województwa łódzkiego zostaną wysłane pocztą. Wszystkich pozostałych zwycięzców prosimy
  o odbiór w sekretariacie placówki po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Ochrona danych osobowych – pełne informacje znajdują się tutaj.